Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Onthaalouders 'sui generis'

Een onthaalouder 'sui generis', is een natuurlijk persoon die aangesloten is bij een door een Gemeenschap erkende dienst voor de opvang van kinderen in een woning voor de opvang in gezinsverband en die niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst met deze dienst.

De dienst voor opvanggezinnen dient erkend te worden door de bevoegde instelling krachtens

  • het besluit van 27 februari 2003 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen of
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 houdende de procedures voor de aanvraag en de toekenning van de vergunning en de subsidies voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters of
  • het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang. .

De erkende opvangdienst wordt als werkgever van de onthaalouder beschouwd.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte van onthaalouders

In DMFA worden onthaalouders aangegeven in blok 90012 "werknemerslijn" met het specifiek werknemerskengetal 497 type 0.

Hun bijdragen worden op een bijzondere manier berekend.

Vanaf 1/2015 moeten de onthaalouders die werden aangeworven in het kader van het pilootproject voorzien door de CAO van 22/12/2014 binnen PC 331 aangegeven worden als gewone werknemers met werknemerskengetal 495 type 0 en statuut "D1" in de zone 00053 van blok 90015 "tewerkstelling van de werknemerslijn".

 

Vanaf 1/2018 moeten de onthaalouders die werden aangeworven in het kader van het pilootproject voorzien door de Besluit van de 20 december 2017 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 9 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 aangegeven worden als gewone werknemers met werknemerskengetal 495 type 0 en statuut "D2" in de zone 00053 van blok 90015 "tewerkstelling van de werknemerslijn".