Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling

 

Federale contractuele werknemers

Bepaalde personeelsleden behoren niet tot het toepassingsgebied van de federale 2de pensioenpijler en worden niet automatisch uitgesloten. Om deze personeelsleden te kunnen onderscheiden, moeten zij met een code '1' worden aangeduid in deze zone.

Het gaat onder andere om contractuele personeelsleden met een voordeligere, historische pensioenregeling. Zij kunnen echter op elk moment ervoor kiezen om over te stappen naar de federale 2de pensioenpijler.

 

Federale aanvullende pensioenregeling (lokale politie)

De lokale politie volgt, als onderdeel van de geïntegreerde politie, de federale regeling 2de pensioenpijler. De personeelsleden die deze regeling niet zouden volgen en dus niet automatisch uitgesloten worden, moeten aangeduid worden met de code '1'.

 

Gepensioneerde werknemers

Voor sommige oudere werknemers die op wettelijk pensioen zijn gegaan vóór 1 januari 2016, wordt het aanvullend pensioen verder opgebouwd via de Bestaanszekerheidsbijdragen. Voor werknemers die vóór 1 januari 2016 op pensioen zijn gegaan moet de code '1' eveneens worden aangeduid als het aanvullend pensioen niet verder wordt opgebouwd, anders is de bijdrage verplicht.

 

Aanvullende pensioenregeling ' Prolocus' voor de Vlaamse provinciale en plaatselijke besturen

Een aantal contractuele werknemers zijn de aanvullende pensioenbijdrage voor de groepsverzekering Prolocus niet verschuldigd, maar worden in de DmfA niet automatisch uitgesloten. Het betreft onder andere:

  • het personeel van de federale gezondheidssectoren dat het plaatselijk bestuur uitgesloten heeft van de 2de pensioenpijler;
  • de personeelsleden die na 1 januari 2016 aangesloten werden bij de aanvullende pensioenregeling en activiteiten uitoefenen terwijl zij reeds van een wettelijk pensioen genieten;  
  • de studenten en de vrijwilligers die de maximale tewerkstellingsduur voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen overschrijden en die als contractueel aangegeven worden in de DmfA.

Deze personeelsleden moeten met de code '1' aangeduid worden. Hierdoor worden zij uitgesloten van de bijdrage voor de groepsverzekering ' Prolocus'.