Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Ter beschikking gestelde personeelsleden

Deze zone moet ingevuld worden door de openbare besturen die de vakbondspremiebijdrage verschuldigd zijn. Dit betreft voorlopig enkel de lokale besturen.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Een personeelslid kan door een lokaal of provinciaal bestuur ter beschikking gesteld worden bij een andere werkgever. Zo kan een vastbenoemde geneesheer door een OCMW gedetacheerd worden naar een privé-ziekenhuis of naar een OCMW-ziekenhuis dat opgericht werd als een OCMW-vereniging. Dit ter beschikking gesteld personeelslid blijft verder het loon ontvangen van het lokaal of provinciaal bestuur en moet als gedetacheerd personeelslid op de socialezekerheidsaangifte worden vermeld .
  • Een personeelslid kan door een andere werkgever ter beschikking gesteld worden bij een lokaal of provinciaal bestuur. Dit gedetacheerd personeelslid moet enkel aangegeven worden indien een bijkomende premie wordt uitbetaald. Zo moet een ambtenaar van de federale overheid die ter beschikking gesteld wordt van het kabinet van de burgemeester en die een kabinetsvergoeding ontvangt, op de socialezekerheidsaangifte vermeld worden. Daarentegen moet een ambtenaar van de provincie die naar een autonoom provinciebedrijf gedetacheerd wordt en van dit bestuur geen bijkomende vergoedingen ontvangt, door het provinciebedrijf niet vermeld worden op de aangifte.

De personeelsleden die voor hun volledige arbeidstijd ter beschikking gesteld worden en die op de laatste dag van het kwartaal gedetacheerd zijn, moeten worden aangeduid als volgt:

1 = personeelslid, gedetacheerd naar een andere werkgever;
2 = personeelslid, gedetacheerd door een andere werkgever.