Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Dimona voor flexi-jobwerknemer (DmfA)

Dimona 'FLX'

Een flexi-werknemer moet gemeld worden met het type ‘FLX'. Bij de Dimona-aangifte 'FLX' wordt de loopbaandatabank in (T - 3) geconsulteerd om vast te stellen of er voldaan is aan de minimale prestatievereiste om een flexi-job te mogen uitvoeren. Een tijdige (= vóór de aanvang van de prestaties) en correcte Dimona-aangifte 'FLX' die de respons 'OK' gekregen heeft, is een absolute voorwaarde om iemand in de Dmfa als flexi-werknemer te kunnen aangeven.

Omdat elk kwartaal opnieuw nagegaan moet worden of aan de minimale prestatiecriteria voldaan is, moet de Dimona-aangifte (IN én OUT) steeds per kwartaal gebeuren. Dit geldt ook als de flexi-arbeidsovereenkomst over het kwartaal loopt. (T - 3) is elk 'werk'kwartaal immers een ander 'referentie'kwartaal. De Dimona OUT kan ook nooit via een wijziging 'verlaat' worden, dit in tegenstelling met een Dimona OUT voor een gewone tewerkstelling.

Mondelinge flexi-overeenkomst

Als de flexi-arbeidsovereenkomst mondeling is, moet er zoals bij de gelegenheidswerknemers per dag een Dimona gebeuren met vermelding van het begin- en einduur. Dit houdt in dat de datum IN en datum OUT identiek zijn. Als de prestaties gespreid zijn over twee kalenderdagen, is het mogelijk dat de begin- en einddatum verschillen als gevolg van het doorlopen van prestaties na middernacht. In dat geval moeten de 'feitelijke' data en uren meegedeeld worden. Het principe van de eenheid van prestatie die toepasselijk is voor een Dimona OUT bij een klassieke dimona geldt, zoals bij een Dimona voor gelegenheidswerknemers, dus niet voor het specifieke systeem van Dimona voor flexi-jobwerknemers.

Voorbeeld:

Een flexi-jobwerknemer in de horeca begint te werken op 11 april om 22:00 uur en eindigt zijn dienst op 12 april om 02:00 uur. De werkgever moet de feitelijke gegevens meedelen: datum en uur in dienst: 11 april om 22:00 uur datum en uur uit dienst: 12 april om 02:00 uur. In de notificatie en het personeelsbestand zijn het deze reële gegevens die opgenomen zijn. Indien de werkgever echter een opzoeking naar actieve werknemers uitvoert, moet hij dit doen op basis van de begindatum (11 april in het voorbeeld). Een opzoeking op basis van de einddatum (12 april in het voorbeeld) geeft geen resultaten.

Wijziging van het beginuur:

Als de werknemer zijn prestaties vroeger of later aanvangt dan op het oorspronkelijk meegedeelde beginuur, dan moet het beginuur gewijzigd zijn uiterlijk op het moment dat de werknemer zijn prestaties aanvangt.

Wijziging van het einduur:

Wanneer een prestatie vroeger wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, heeft de werkgever tijd tot middernacht volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur om het werkelijke einduur van de prestatie door te geven. Wanneer de prestatie op een later moment wordt stopgezet dan oorspronkelijk gemeld was, beschikt de werkgever over een termijn van 8 uren, volgend op het oorspronkelijk voorziene einduur, om het correcte (latere) einduur te melden. Indien het oorspronkelijke einduur tussen 20:00 uur en 24:00 uur was voorzien, heeft de werkgever echter tot 8u ’s morgens de tijd om het correcte einduur door te geven.

De Dimona-aangifte voor flexi-jobs kan ten vroegste één maand voor het kwartaalbegin gebeuren. Voor een flexi-job die aanvangt op 1 april, kan de aangifte pas gebeuren vanaf 1 maart. De reden hiervoor is dat op het moment dat de aangifte wordt gedaan, een opzoeking gebeurt naar het volume aan prestaties waarmee de werknemer in het kwartaal (T - 3) is aangegeven. Aangezien deze consultatie van de gegevens in het netwerk van de sociale zekerheid moet gebeuren op een moment dat ze voldoende stabiel zijn, kan dat signaal pas gegeven worden ten vroegste één maand voor het kwartaalbegin:

  • Indien de 80% wordt bereikt, wordt als respons op de Dimona-aangifte een 'OK' meegedeeld. Alleen als dat het geval is kan de werknemer als flexi-werknemer worden tewerkgesteld.
  • Indien de werkgever elementen heeft waaruit blijkt dat de confrontatie van de gegevens ten onrechte een Dimona 'NOK' tot gevolg had, wordt hij aangeraden de Dimona-aangifte niet onmiddellijk te annuleren, maar contact op te nemen met de RSZ.

Gepensioneerden

Vanaf 1 januari 2018 wordt het systeem van de flexi-arbeid uitgebreid naar wettelijk gepensioneerden toe zonder tewerkstellingvoorwaarden (T - 3). Personen die genieten van een 'overgangsuitkering' worden niet beschouwd als 'gepensioneerd'. De controle voor 'gepensioneerden' gebeurt als volgt:

  • er wordt nagegaan of de persoon in kwestie 65 jaar of ouder is op het moment dat hij de flexi-job aanvat
  • indien hij de leeftijd van 65 nog niet heeft bereikt wordt in eerste instantie toch nog een controle uitgevoerd naar de tewerkstellingsvoorwaarden in (T - 3)
  • indien de werknemer in ( T - 3)  de 80 % niet bereikt, dan wordt nagegaan of hij in (T - 2) in het pensioenkadaster opgenomen is
  • in geval van problemen kan de RSZ gecontacteerd worden op het nummer 02 509 59 59 (buitenlandse pensioenen, ...)

De 'OK' die meegegeven wordt als respons op de Dimona-aangifte zegt alleen dat de voorwaarde in (T - 3) vervuld is of dat het een gepensioneerde betreft, maar zegt niets over de voorwaarden in T. De beoordeling of aan de voorwaarden in T voldaan is, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.