Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gedeeltelijke compensatie werkgeverskost jaarlijkse vakantie voor de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona

Een gedeeltelijke compensatie is voorzien voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft (wet van 20 december 2020 - BS van 30 december 2020).

De berekening wordt uitgevoerd door de RSZ en het bedrag van de compensatie zal ter kennisgeving in de loop van het 2de kwartaal worden overgemaakt aan de werkgever. Dit wordt in mindering gebracht van de bedragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2021. Het ongebruikte krediet wordt overgedragen naar de volgende kwartalen van 2021 voor zover er bijdragen verschuldigd zijn.

De berekening gebeurt door:

 • per werkgever een 'compensatiepercentage' te bepalen op basis van een 'gemiddelde prestatiebreuk' µ(corona) die wordt bekomen door de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona (prestatiecode 77) van elke individuele bediende ten opzichte van zijn totale prestatie gedurende het 2de kwartaal 2020 vast te stellen en vervolgens de som ervan te proratiseren:
  • < 0,10 geeft als compensatiepercentage 0%,
  • >= 0,10 en < 0,20 = 33%,
  • >= 0,20 en < 0,50 = 66% en
  • >= 0,50 = 100%;
 • vervolgens dit 'compensatiepercentage' toe te passen op de som van de 'prestatiebreuken' van de individuele bediendes van de werkgever voor het 2de, 3de en 4de kwartaal 2020 om zo het 'gewicht' van de werkgever te bepalen
 • op basis hiervan het aandeel van de werkgever in het totale 'gewicht ' van alle werkgevers vast te stellen
 • en uiteindelijk het compensatiebedrag te berekenen op basis van het 'relatieve gewicht' van de werkgever voor de verdeling van de voorziene enveloppe.