Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Betaling vakantiedebetbericht horeca - coronamaatregel

Het koninklijk besluit van 25 april 2021 (BS 30 april 2021) had reeds bepaald dat voor werkgevers die behoren tot het PC 302 (Horeca) de jaarlijkse vakantieafrekening van 10,27 %  voor hun arbeiders pas verschuldigd was op 30 september 2021 in plaats van op 31 maart 2021.

De wet van 4 juli 2021 (BS 13 juli 2021) kent nu voor de arbeiders onder het PC 302 een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen bestemd voor het wettelijk vakantiestelsel toe, zodanig dat voor de 4 kwartalen van 2020, het bijdragepercentage van 15,84 % wordt vervangen door het bijdragepercentage van 5,57 % en het gedeelte begrepen in deze bijdrage dat slechts jaarlijks wordt gestort, wordt vastgesteld op 0,00 %.

Dit wil zeggen dat er in 2021 geen jaarlijkse afrekening voor het vakantiegeld van de arbeiders onder het PC 302 moet worden betaald . Er zullen dan ook geen debetberichten worden verstuurd naar de werkgevers voor deze werknemers. Zij zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

De meldingsprocedure bij de Europese Commissie van deze maatregel is nog lopend.