Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Aangifte lokale mandatarissen

Vanaf 1/2022 moet een Capelo-aangifte gedaan worden zowel voor beschermde als voor niet-beschermde lokale mandatarissen die een van volgende functies bekleden:

  • Burgemeester
  • Schepen
  • OCMW-voorzitter (in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (in het Vlaams Gewest)
  • Leden van de Bestendige Deputatie (in het Vlaams Gewest) en het provinciecollege (in het Waals Gewest)
  • Districtburgemeester (voorlopig enkel in de stad Antwerpen)
  • Districtschepen (voorlopig enkel in de stad Antwerpen)

Als twee mandaten gecumuleerd worden, dan moet enkel het bezoldigde mandaat aangegeven worden.

Als een aangegeven lokale mandataris niet behoort tot het toepassingsgebied van Capelo (bv. de voorzitter van een intercommunale), dan moet de waarde '1' (= vrijstelling) vermeld worden in de bestaande zone 'vrijstelling van aangifte van gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector'.

Een overzicht van de aangifte van een lokale mandataris:

Zone  Waarde
Type van de instelling van de overheidssector Code reeds toegekend door de FPD aan werkgever in kwestie (zie DmfA-Atlas)
Personeelscategorie van de overheidssector

Nieuwe codes geldig vanaf 2022/1:

15 = Burgemeester
16 = Schepen
17 = Districtburgemeester
18 = Districtschepen
19 = Lid van de Bestendige deputatie of de provincieraad
20 = Voorzitter van het OCMW of voorzitter van het BCSD

Graad- of functiebenaming Vrije tekst
Begindatum gegevens van de tewerkstelling m.b.t. de overheidssector Begindatum van het mandaat
Einddatum gegevens van de tewerkstelling m.b.t. de overheidssector Einddatum van het mandaat. Enkel aan te geven in het kwartaal waarin het mandaat eindigt.
Taalrol 1 = Nederlands
2 = Frans
3 = Duits
Aard van de dienst 0 = binnendienst
Aard van de functie 1 = hoofdambt
Reden van het einde van de statutaire relatie 4 = overlijden
9 = einde van lokaal mandaat
10 = afzetting van lokale mandataris

Meer informatie kan teruggevonden worden in het werkdocument 'de aangifte van lokale mandatarissen'.