Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over ASR Werkloosheid

Toegang tot de onlinediensten

Nieuwe onlinedienst

 • Werkloosheid: vaststellen van recht

  C3.2 (aanvraag tijdelijke werkloosheid) / C131A (aanvang deeltijdse arbeid) / C103 (aanvraag jeugd- of seniorvakantie)

 • Werkloosheid: maandelijkse aangifte

  C3.2 (uren tijdelijke werkloosheid) / C131B (deeltijdse arbeid) / C78 (beschutte werkplaats) / C78x (activa, sine, DSP) / C103 (uren jeugd- of seniorvakantie)

Een aangifte indienen/wijzigen/beëindigen/annuleren

Oude onlinedienst (scenario’s nog te migreren)

Werkloosheid: vaststellen van recht

C4 (volledige werkloosheid)

Scenario’s werkloosheid

De ASR’s werkloosheid omvatten een reeks scenario’s waarmee de werkgever bij een sociaal risico de gegevens kan meedelen voor het vaststellen van het recht op uitkeringen en het maandelijkse berekenen van de uitkeringen.

 • Scenario 1: Aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag / Arbeidsbewijs
  Vervangt gedeeltelijk de verschillende C4-formulieren.
 • Scenario 2: Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden
  Vervangt formulier C3.2 werkgever.
 • Scenario 3: Aangifte aanvang deeltijdse arbeid
  Vervangt formulier C131A werkgever.
 • Scenario 5: Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden
  Vervangt formulier C3.2 werkgeveren.
 • Scenario 6: Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering
  Vervangt formulier C131B.
 • Scenario 7: Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats
  Vervangt formulier C78.
 • Scenario 8: Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma
  Vervangt formulier C78.x.
 • Scenario 9: Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie
  Vervangt formulier C103 jeugdvakantie werkgever en C103 seniorvakantie werkgever.
 • Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie
  Vervangt formulier C103 jeugdvakantie werkgever en C103 seniorvakantie werkgever.
 • Scenario 11: Maandelijkse aangifte havenarbeid (werkloosheid en bestaanszekerheid)
  Dit scenario kan enkel gebruikt worden door havenbedrijven.

Het gecomprimeerde bestand met de XML-schema’s van de sector werkloosheid downloaden .zip - Nieuw venster

Bijdragevoeten

Bijdragevoetbestanden 2024/2 (werkgevers RSZ) .xls - Nieuw venster