Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Vooraleer u begint

Vooraleer u een ASR-aangifte kunt verzenden via batch, moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. U heeft een ondernemingsnummer nodig bij de kruispuntbank van ondernemingen Nieuw venster. Als u nog niet over een uniek ondernemingsnummer beschikt moet u zich inschrijven bij een ondernemingsloket.
  2. U moet als werkgever geïdentificeerd zijn. Hiervoor moet u de formulieren ingevuld doorsturen naar de RSZ.
  3. U moet een beveiligde toegang aanvragen voor de beveiligde toepassingen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Hiervoor moet u in uw onderneming een lokaal beheerder aanstellen. Het duurt vijf dagen (bij een werkgever) tot 10 dagen (bij een dienstverlener) vooraleer u de toegang ontvangt voor uw onderneming of voor de onderneming die u gemandateerd heeft.
  4. Eenmaal u de beveiligde toegang ontvangen hebt, moet u een certificaat en een digitale handtekening aanvragen bij een erkende certificatie-autoriteit.
  5. In de toepassing “Toegangsbeheer” moet u een verzender creëren wanneer u zich aanmeld op het portaal van de Sociale Zekerheid.

    Meer informatie over de gestructureerde berichten

    U moet eveneens aangeven voor welke toepassingen u de gestructueerde berichten wenst te gebruiken.

  6. Vanaf dit moment wordt u uitgenodigd om het versturen van aangiftes te testen in een simulatie-omgeving.