Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
ASR via web

Vooraleer u begint

Welke stappen moet ik doorlopen vooraleer ik een ASR elektronisch kan indienen:

  1. U heeft een ondernemingsnummer nodig bij de kruispuntbank van ondernemingen (Nieuw venster). Als u nog niet over een uniek ondernemingsnummer beschikt moet u zich inschrijven bij een ondernemingsloket.
  2. U moet als werkgever geïdentificeerd zijn bij de RSZ. Hiervoor moet u de formulieren ingevuld doorsturen naar de RSZ.
  3. U moet een beveiligde toegang aanvragen voor de beveiligde toepassingen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Hiervoor moet u in uw onderneming een lokaal beheerder aanstellen. Het duurt vijf dagen (bij een werkgever) tot 10 dagen (bij een dienstverlener) vooraleer u de toegang ontvangt voor uw onderneming of voor de onderneming die u gemandateerd heeft.
  4. Eenmaal u de beveiligde toegang ontvangen hebt, kunt u de ASR-toepassing opstarten en de verschillende schermen invullen die overeenstemmen met uw aanvraag. U kunt een ASR-aangifte invoeren enkel voor de personen die in het Dimona-veld vermeld staan.