Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Werkgever die voor de eerste maal personeel aanwerft

Elke natuurlijke persoon of groepering van natuurlijke personen (bv. VVZRL) of een rechtspersoon (vennootschap, VZW, openbaar bestuur...), die voor de eerste maal één of meer werknemers aanwerft, moet dit aan de RSZ meedelen om de hoedanigheid van werkgever te verkrijgen.

Naast de RSZ-verplichtingen zijn er ook nog een aantal andere zaken waar een nieuwe werkgever moet aan denken. Een overzicht vind je op de website www.ikwilaanwerven.be.

Om de hoedanigheid van werkgever bij de RSZ te verkrijgen moet men over een KBO-nummer beschikken.

De identificatie als werkgever verloopt via

 

DmfA

Nadat de elektronische aanvraag via 'WIDE' behandeld is, ontvangt de werkgever een notificatie van de RSZ met:

 • het definitieve RSZ-nummer;
 • het KBO-nummer indien de RSZ het KBO-nummer toekent;
 • de NACE-code (nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie) die de activiteit(en) van de onderneming omschrijft;
 • de toegekende werkgeverscategorie(ën).

Het erkend sociaal secretariaat van de werkgever ontvangt een kopie van dit bericht.

 

DmfAPPL

Nadat het R1-fomulier behandeld is, wordt het RSZ-nummer geïntegreerd in de online applicatie Rx. De werkgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving, en het 'full service' secretariaat ontvangt hiervan een kopie.

 

De identificatie als werkgever bij de RSZ wordt niet alleen opgenomen in het werkgeversrepertorium, maar ook in de KBO.

Alleen de werkgever die opgenomen is in het werkgeversrepertorium, heeft toegang tot de online diensten van de sociale zekerheid en kan een Dimona of een DmfA (DmfAPPL) indienen.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Identificatieprocedure van een werkgever door een ESS

WIDE – Beveiligde omgeving

WIDE – Onbeveiligde omgeving

 • Het WIDE-formulier (ID122w) invullen (hetzij voorafgaand aan de indienstneming, hetzij op het moment van de indienstneming).
 • De toepassing kent een voorlopig nummer 51.xxx.xxx-xx toe.
 • Dat nummer moet worden gebruikt voor de DIMONA.
 • De aanvraag ID122w moet niet worden afgedrukt, noch worden ondertekend door de werkgever, noch opgestuurd naar de RSZ.
  (De aanvraag wordt automatisch overgemaakt aan de directie Identificatie.)
 • Een kopie (pdf) van de ID122w wordt naar de e-box van de aanvrager gestuurd.
 • Het WIDE-formulier invullen (hetzij voorafgaand aan de indienstneming, hetzij op het moment van de indienstneming).
 • De toepassing kent een voorlopig nummer 51.xxx.xxx-xx toe.
 • Dat nummer moet worden gebruikt voor de DIMONA.
 • De aanvraag ID122w moet worden afgedrukt, ondertekend door de werkgever en per post opgestuurd naar de RSZ.
 • Na behandeling van de aanvraag kent de directie Identificatie een definitief nummer toe.
 • De RSZ stuurt het (papieren) formulier ID101 naar de werkgever en naar de maatschappelijke zetel van het ESS. Dat formulier vermeldt het definitief nummer, de toegekende werkgeverscategorie(ën) en de NACE-code.
 • Na behandeling van de aanvraag kent de directie Identificatie een definitief nummer toe.
 • De RSZ stuurt het formulier ID101 naar de e-box van de werkgever. Dat formulier vermeldt het definitief nummer, de toegekende werkgeverscategorie(ën) en de NACE-code.

De procuratie wordt elektronisch opgeladen bij het insturen van de WIDE.

Noodzakelijk om de DMFA te kunnen indienen

De procuratie wordt elektronisch ingestuurd via de toepassing Mahis.

Noodzakelijk om de DMFA te kunnen indienen

Na behandeling van de procuratie stuurt de RSZ naar de maatschappelijke zetel van het ESS de elektronische bevestiging (ID102) van de registratie van de procuratie.

Na behandeling van de procuratie stuurt de RSZ naar de maatschappelijke zetel van het ESS de elektronische bevestiging (ID102) van de registratie van de procuratie.

-

Indien geen door de werkgever ondertekend formulier ID122w wordt ontvangen (binnen de maand na het invullen van het formulier in WIDE), wordt een systeem van 3 aan de werkgever gerichte rappels geactiveerd.

Het gebruik van WIDE in beveiligde omgeving wordt sterk aanbevolen om zo veel mogelijk problemen te vermijden.