De bijdrage verschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld

Het bedrag van het wettelijk (dubbel) vakantiegeld voor de werknemers die niet meer in dienst zijn, moet globaal aangegeven worden met de werknemerskengetallen bijdragen 870 en 871.

Het totaal bedrag van het (dubbel) vakantiegeld m.b.t. het kwartaal moet vermeld worden, en daarop wordt de inhouding van 13,07 % berekend.