Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Zoals de naam het zegt, gaat het om een multifunctionele aangifte. Dat wil zeggen dat de aangifte niet louter dient om op een correcte manier de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen te berekenen. De in de aangifte vermelde gegevens worden eveneens gebruikt door de verschillende instellingen die belast zijn met het verstrekken van vergoedingen en uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen en beroepsziekten).

Om voor deze veelheid van doelstellingen te kunnen dienen, werden alle loon- en arbeidstijdgegevens die de verschillende gebruikers van de DmfAPPL nodig hebben geanalyseerd. Nadien werden zij functioneel in een aantal codes ondergebracht vanuit het basisprincipe dat gegevens die door alle gebruikers op dezelfde manier behandeld worden, onder één code werden geplaatst. Daardoor blijft het aantal codes relatief beperkt.

De “DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen” verschilt op een aantal punten van de “DmfA” die de werkgevers, andere dan de provinciale en plaatselijke besturen, indienen bij de RSZ. In de administratieve instructies van de RSZ wordt de term “DmfA” gehanteerd als de informatie betrekking heeft op alle bij de RSZ aangesloten werkgevers en de term “DmfAPPL” als de informatie specifiek op de werkgevers, bedoeld bij artikel 1, §1, vierde lid van de wet van 27 juni 1969, betrekking heeft.

Het is van het allergrootste belang dat u zo correct mogelijk de onderstaande richtlijnen volgt.Het onderbrengen van loon- of arbeidsprestaties onder verkeerde codes, ook al is dat in een aantal gevallen neutraal ten opzichte van de verschuldigde bijdragen, kan ernstige gevolgen hebben voor de sociale rechten van de werknemers.