Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Werkgever IDentificatie/ion Employeur

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

20/12/2019: Nieuwe verplichtingen voor de ‘kleine statuten’

Vanaf 1 januari 2020 moet u verplicht een Dimona-aangifte doen voor de zogenaamde ‘kleine statuten’, zowel in de openbare als in de privésector. ‘Kleine statuten’ zijn stagiairs die, in het kader van hun opleiding, buiten hun onderwijs- of opleidingsinstelling aan het werk zijn.
Bent u nog niet gekend als RSZ-werkgever (met een definitief RSZ-nummer)? Dan moet u zich eerst identificeren via de onlinedienst Wide.
Meer informatie over deze verplichtingen leest u in het nieuwsbericht over de kleine statuten.
Om te weten hoe u zich stap voor stap via Wide identificeert, en hoe u een Dimona-aangifte voor deze stagiairs invoert, leest u in de handleiding .pdf - Nieuw venster.

De onlinedienst Wide (Werkgever IDentificatie/ion Employeur) biedt een onderneming of haar mandataris de mogelijkheid om de onderneming te identificeren, gegevens te wijzigen of de onderneming te schrappen als werkgever bij de RSZ. Wide is bestemd voor alle werkgevers behalve provinciale en plaatselijke besturen.

Er bestaan twee versies van de onlinedienst: een niet-beveiligde en een beveiligde.

Niet-beveiligde Wide

De niet-beveiligde versie van Wide is bestemd voor ondernemingen die nog niet geregistreerd zijn op dit portaal. Zij kunnen via deze dienst een aanvraag tot identificatie als werkgever indienen.

Een schrapping van de hoedanigheid van werkgever voert u nog steeds uit:

  • per e-mail, op identifactunl@rsz.fgov.be,
  • per brief, op het adres RSZ (Dienst Identificatie), Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, of
  • via de beveiligde WIDE.

Beveiligde Wide

Om de beveiligde versie van Wide te gebruiken, moet u geregistreerd zijn op dit portaal. U kunt dan:

  • een aanvraag tot identificatie als werkgever indienen,
  • een aanvraag tot wijziging van de gegevens van de werkgever indienen, en
  • een schrapping van de hoedanigheid van werkgever uitvoeren.

De beveiligde Wide is bedoeld voor ondernemingen en voor sociale dienstverrichters die een mandaat hebben om de onderneming te vertegenwoordigen. Om een sociale dienstverrichter een mandaat te geven, vult u een elektronische procuratie in via de onlinedienst Mahis.

Zowel voor een identificatie, een wijziging als een schrapping ontvangt u een bevestiging in de e-Box van uw onderneming of per post.

Voor sociale dienstverrichters

Na verwerking van de aanvraag in Wide verloopt de procedure als volgt.

De werkgever ontvangt een brief van de RSZ met daarin:

  • zijn definitieve RSZ-nummer,
  • een aantal codes, waaronder de Nace-code (algemene nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie) die de activiteiten van zijn onderneming kwalificeert, en
  • de werkgeverscategorie(ën) die hem werd(en) toegekend.

In geval van een herinschrijving ontvangt de sociale dienstverrichter in zijn e-Box een kopie van de brief die naar de werkgever gestuurd werd.

Werkgever worden, hoe begin ik eraan?

Kunt u wel een overzicht gebruiken van uw taken als nieuwe werkgever? Of twijfelt u nog of het een goed idee is om werkgever te worden? Breng eens een bezoekje aan ikwilaanwerven.be (Nieuw venster), de website voor nieuwe werkgevers. We helpen u schatten hoeveel een werknemer u kost – in termen van budget, maar ook als het over administratie gaat.