Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Werkgever IDentificatie/ion Employeur

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)
Info

7/05/2018: Elektronische procuratie voor Mahis en Wide

Een mandaat wordt bij de sociale zekerheid geregistreerd via een procuratie ondertekend door de twee betrokken partijen. Vanaf 27/05/2018 wordt de procuratie elektronisch in de onlinediensten Mahis en Wide. De papieren procuratie blijft aanvaard tijdens een overgangsfase.

Wilt u weten hoe u een elektronische procuratie registreert? Volg de tutorials voor Mahis Youtube - Nieuw venster en Wide Youtube - Nieuw venster.

Hebt u vragen? Bel dan naar de administratieve helpdesk op het nummer 02 787 51 55, of stuur een e-mail naar SupportMahis@smals.be.

De onlinedienst Wide (Werkgever IDentificatie/ion Employeur) biedt een onderneming of haar mandataris de mogelijkheid om de onderneming te identificeren, gegevens te wijzigen of de onderneming te schrappen als werkgever bij de RSZ. Wide is bestemd voor alle werkgevers behalve provinciale en plaatselijke besturen.

Er bestaan twee versies van de onlinedienst: een niet-beveiligde en een beveiligde.

Niet-beveiligde Wide

De niet-beveiligde versie van Wide is bestemd voor ondernemingen die nog niet geregistreerd zijn op dit portaal. Zij kunnen via deze dienst een aanvraag tot identificatie als werkgever indienen.

Een schrapping van de hoedanigheid van werkgever kunt u nog steeds uitvoeren:

  • per e-mail, op identifactunl@rsz.fgov.be,
  • per brief, op het adres RSZ (Dienst Identificatie), Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, of
  • via de beveiligde WIDE

Beveiligde Wide

Om de beveiligde versie van Wide te gebruiken, moet u geregistreerd zijn op dit portaal. U kunt dan:

  • een aanvraag tot identificatie als werkgever indienen,
  • een aanvraag tot wijziging van de gegevens van de werkgever indienen, en
  • een schrapping van de hoedanigheid van werkgever uitvoeren.

De beveiligde Wide is bedoeld voor ondernemingen en voor sociale dienstverrichters die een mandaat hebben om de onderneming te vertegenwoordigen. Om een sociale dienstverrichter een mandaat te geven, vult u een elektronische procuratie in via de onlinedienst Mahis.

Zowel voor een identificatie, een wijziging als een schrapping ontvangt u een bevestiging in de e-Box van uw onderneming of per post.

Voor sociale dienstverrichters

Na verwerking van de aanvraag in Wide verloopt de procedure als volgt.

De werkgever ontvangt een brief van de RSZ met daarin:

  • zijn definitieve RSZ-nummer,
  • een aantal codes, waaronder de Nace-code (algemene nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie) die de activiteiten van zijn onderneming kwalificeert, en
  • de werkgeverscategorie(Űn) die hem werd(en) toegekend.

In geval van een herinschrijving ontvangt de sociale dienstverrichter in zijn e-Box een kopie van de brief die naar de werkgever gestuurd werd.