Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Maatregelen non-profit

Dit gegeven duidt aan dat de werknemer aangeworven werd in het kader van een tewerkstellingsmaatregel voor de non-profitsector (Sociale Maribel en social profitsector).

1 = werknemer aangeworven als logistiek assistent in het kader van de Sociale Maribel (ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen);

2 = werknemer aangeworven in het kader van de Sociale Maribel (geen logistiek assistent);

3 = werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject tot verpleegkundigen;

4 = combinatie van 1 en 3;

5 = combinatie van 2 en 3;

6 = contractuele werknemer, aangeworven ter vervanging van een werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject tot verpleegkundigen;

8 = laaggeschoolde jongere, tewerkgesteld in de social profitsector in uitvoering van het generatiepact;

9 = werknemer aangeworven in het kader van de Fiscale Maribel;

10 = werknemer aangeworven in het kader van het sectoraal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren (geen vervanger van werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar);

11 = werknemer aangeworven ter vervanging van een werknemer die geniet van de toekenning van bijkomend verlof vanaf 52 jaar – sectoraal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren.