Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het werknemerskengetal bijdragen

In de DmfAPPL wordt er een onderscheid gemaakt tussen een werknemerskengetal en een werknemerskengetal bijdragen. Terwijl een werknemerskengetal verwijst naar een categorie van werknemers, dient een werknemerskengetal bijdragen om de categorie van bijdragen van een werknemer te berekenen.

De verschuldigde bijdragen van een werknemer worden berekend op basis van:

De combinatie van een werkgeverscategorie en een werknemerskengetal genereert één of meerdere werknemerskengetal bijdragen. Aan elk van deze werknemerskengetal bijdragen is een vast bijdragepercentage verbonden.

Alle bezoldigingen waarop een zelfde bijdrage verschuldigd is met hetzelfde bijdragepercentage, worden aan hetzelfde werknemerskengetal bijdragen toegewezen. Op basis van alle werknemerskengetal bijdragen waaraan de bezoldigingen gekoppeld zijn, worden de verschuldigde bijdragen van een werknemer in een kwartaal berekend.

Alle werknemerskengetal bijdragen voor de provinciale en plaatselijke besturen zijn in de gestructureerde bijlage 28 vermeld. Ze worden in zeven categorieën onderscheiden:

 • Gewone socialezekerheidsbijdragen (gekoppeld aan een werknemerskengetal)
  • 101, 102, 104, 114, 121, 131 en 133 = de contractuele handarbeiders;
  • 201, 202, 204, 214, 221, 231, 233, 251 en 252 = de contractuele hoofdarbeiders;
  • 608, 609 = de stagiairs met het oog op een vaste benoeming;
  • 601, 604, 642, 651 en 652 = de vastbenoemden;
  • 702, 711, 721, 722, 731, 732, 741 en 761 = de bijzondere categorieën;
  • 701 = de studenten;
  • 771 = de werklozen in het stelsel van werklozen met bedrijfstoeslag (SWT);
  • 671 en 672 = de ontslagen statutaire werknemers.
 • Pensioenbijdragen voor vastbenoemden
  • 301 = basispensioenbijdrage – gesolidariseerd pensioenfonds – ex-gemeenschappelijk pensioenstelsel;
  • 302 = basispensioenbijdrage – gesolidariseerd pensioenfonds – ex-stelsel van de Nieuwe aangeslotenen + aangeslotenen na 31 december 2011 met hoog percentage;
  • 303 = basispensioenbijdrage – gesolidariseerd pensioenfonds – lokale politie;
  • 304 = basispensioenbijdrage – gesolidariseerd pensioenfonds – aangeslotenen na 31 december 2011 met laag percentage;
  • 306 – basispensioenbijdrage – gesolidariseerd pensioenfonds – ex-voorzorgsinstelling met specifieke bijdragevoet;
  • 307 = pensioenbijdrage – pool der parastatalen;
  • 308 = pensioenbijdrage – pensioen ten laste van de Schatkist.
 • Supplementaire en bijzondere bijdragen op het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon
  • 842 = bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten;
  • 843 = bijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten – bijzondere stelsels;
  • 844 = bonusbijdrage aanvullend pensioenstelsel contractanten;
  • 845 = bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen;
  • 846 = bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de politie;
  • 847 = bijdrage voor de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen;
  • 855 = werkloosheidsbijdrage van 1,69%;
  • 856 = bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid;
  • 857 = werkloosheidsbijdrage van 1,60%
 • Supplementaire en bijzondere bijdragen op bepaalde vergoedingen
  • 860 = solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding
  • 861 = solidariteitsbijdrage op de winstparticipaties;
  • 862 = solidariteitsbijdrage op de voordelen wegens terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuig;
  • 863 = solidariteitsbijdrage wegens ontbrekende Dimona;
  • 864 = bijzondere bijdrage op de rechtstreekse stortingen van een buitenwettelijk pensioen aan ex-werknemers;
  • 865 = bijzondere bijdrage op de stortingen van werkgevers voor de vorming van een buitenwettelijk pensioen in het kader van een ondernemingsplan;
  • 867 = bijzondere aanvullende bijdrage van 1,50% op stortingen voor een buitenwettelijk pensioen die 30.000 EUR (niet geïndexeerd) overschrijden;
  • 868 = solidariteitsbijdrage op de milieuvriendelijke bedrijfswagen ter beschikking gesteld in het kader van het mobiliteitsbudget;
  • 869 = bijzondere bijdrage op het saldo van het mobiliteitsbudget uitbetaald in geld en dat overeenstemt met de 3de pijler;
  • 870 = bijdrage op het (dubbel) vakantiegeld met uitzondering van de lokale mandatarissen, het contractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een vaste benoeming – vakantieregeling privésector;
  • 871 = bijdrage op het (dubbel) vakantiegeld van de lokale mandatarissen, het contractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een vaste benoeming – vakantieregeling privésector;
  • 889 = solidariteitsbijdrage op door de werkgever terugbetaalde verkeersboetes.
 • Bijdragen voor een werkloze in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • 872 = verminderde bijzondere werkgeversbijdrage SWT van de non-profit sector – aanvang vanaf 1 april 2012;
  • 873 = bijzondere werkgeversbijdrage SWT – aanvang vanaf 1 april 2012;
  • 874 = verminderde bijzondere werkgeversbijdrage SWT tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering – aanvang vanaf 1 april 2012;
  • 879 = bijzondere werkgeversbijdrage SWT – aanvang vóór 1 april 2010;
  • 880 = verminderde bijzondere werkgeversbijdrage SWT van de non-profitsector – aanvang vóór 1 april 2012;
  • 881 = bijzondere werkgeversbijdrage SWT – aanvang tussen 1 april 2010 en 31 maart 2012 of gelijkgesteld; 
  • 882 = verminderde bijzondere werkgeversbijdrage SWT tijdens een periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of gelijkgesteld;
  • 884 = verminderde bijzondere werkgeversbijdrage tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering – aanvang tussen 1 april 2010 en 31 maart 2012 of gelijkgesteld; 
  • 886 = persoonlijke inhouding SWT.
 • Vrijstelling van bijdragen
  • 899 = vergoedingen die volledig vrijgesteld zijn van bijdragen.


   Voorbeelden

   De baremieke wedde van een vastbenoemde werknemer (werknemerskengetal 601), tewerkgesteld bij een werkgever, aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds (ex-pool één), is gekoppeld aan het werknemerskengetal bijdragen 601 (socialezekerheidsbijdragen = 19,02%) en het werknemerskengetal bijdragen 301 (pensioenbijdragen = 32,50%).

   De wedde van een contractuele hoofdarbeider (werknemerskengetal 201), tewerkgesteld bij een werkgever, aangesloten bij het vakantieregime van de private sector en met meer dan 10 werknemers, is gekoppeld aan het werknemerske ngetal bijdragen 201 (socialezekerheidsbijdragen = 42,32%) en het werknemerskengetal bijdragen 855 (werkloosheidsbijdrage van 1,69%).