Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het aangepast loon bij ziekte of ongeval

Het aangepast loon bij ziekte en ongeval is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Met de bezoldigingscode 212 wordt de vergoeding voor ziekte en ongeval aangegeven voor de periode van zeven dagen volgend op het gewaarborgd weekloon. Het betreft de vergoeding overeenstemmend met 60% van het gedeelte van het normaal loon dat de loongrens die in aanmerking komt voor de berekening van de uitkering van ziekte- en invaliditeitsberekening, niet overschrijdt. De bezoldigingscode 212 wordt gebruikt voor alle contractuele handarbeiders en voor de contractuele hoofdarbeiders die aangeworven zijn op proef of voor een periode van minder dan 3 maanden.

Met de bezoldigingscode 213 wordt de aanvulling voor de tweede, derde of vierde week arbeidsongeschiktheid aangegeven.

Met de looncode 215 worden alle andere aanvullingen voor ziekte of ongeval aangegeven. Het betreft onder andere:

  • het voorschot op de uitkeringen van de arbeidsongevallenverzekeraar dat een werkgever in de arbeidsongevallenregeling van de privésector uitkeert aan een werknemer die getroffen wordt door een arbeidsongeval;
  • de aanvullende vergoeding bovenop de dagelijkse vergoeding van 90% van het gemiddeld dagbedrag dat een werkgever in het kader van de arbeidsongevallenregeling (van de privé-sector of van de publieke sector) uitbetaalt
  • de aanvullende vergoeding bovenop de dagelijkse vergoeding van 90% van het gemiddeld dagbedrag dat een werkgever in het kader van de beroepsziektenregeling van de publieke sector uitbetaalt.