Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De rol van de RSZ ten overstaan van de Kruispuntbank van de Ondernemingen

De RSZ heeft een drievoudige rol ten aanzien van de KBO.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen zorgt de RSZ voor de inschrijving in de KBO. Ter identificatie moet een nieuw bestuur de statuten en het R1-formulier overmaken aan de RSZ. Bij voorkeur wordt een ingescande versie per e-mail verstuurd naar K12@rsz.fgov.be, maar de documenten kunnen ook met een aangetekend schrijven verstuurd worden naar RSZ, AD Identificatie en Controle, Controle publieke sector, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel. Indien de statuten opgesteld zijn conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, zorgt de RSZ voor de inschrijving in de KBO.

Voor een aantal specifieke werkgevers die voor het eerst personeel in dienst nemen en aan wie de FOD Financiën nog geen KBO-nummer toekende, zorgt de RSZ voor de inschrijving in de KBO. Het betreft 

  • de verenigingen/vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
  • de werkgevers die enkel dienstboden of huispersoneel tewerkstellen;
  • de in het buitenland gevestigde natuurlijke personen en rechtspersonen die niet duurzaam in België gevestigd zijn of er geen vestiging hebben.

Deze werkgevers moeten zich identificeren via de toepassing WIDE op de portaalsite van de sociale zekerheid. Op basis van de gegevens in WIDE kent de RSZ het KBO-nummer en de vestigingseenheden toe.

Voor de andere ondernemingen registreert de RSZ de hoedanigheid van werkgever in de KBO. De RSZ signaleert aan de KBO welke ondernemingen als werkgever opgenomen zijn in het werkgeversrepertorium.