Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De datum van invulling van de nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel

De zone wordt ingevuld voor de personeelsleden die aangeworven worden in het kader van de Sociale (of Fiscale) Maribel, naar aanleiding van de toekenning van nieuwe arbeidsplaatsen in een bepaald kalenderjaar. Men vermeldt deze datum alleen in het kalenderjaar waarin de nieuwe arbeidsplaatsen toegekend worden. In een DmfAPPL van het jaar 2016 situeert de datum van toekenning zich altijd tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 en situeert deze datum zich nooit vóór 1 januari van dat kalenderjaar.

De zone “datum van toekenning van de nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel” wordt ingevuld in de volgende gevallen:

 • Een nieuw personeelslid wordt bijkomend aangeworven in het kader van de Sociale Maribel. De datum van aanwerving wordt vermeld.
 • Een personeelslid, aangeworven met een vervangingscontract, blijft in dienst wanneer het vervangen personeelslid zijn prestaties hervat. De begindatum van de nieuwe (gewone) arbeidsovereenkomst of van de statutaire aanstelling wordt vermeld.
 • Een personeelslid, aangeworven in een bepaalde functie, wordt in zijn functie vervangen en vult de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel in. De begindatum van de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel wordt vermeld.
 • Een personeelslid verhoogt het aantal gepresteerde arbeidsuren per week in de arbeidsregeling (bijv. van halftijds naar voltijds). De verhoogde prestaties wor-den in het kader van de Sociale Maribel beschouwd als een nieuwe arbeidsplaats en worden in de DmfAPPL vermeld op een nieuwe tewerkstellingslijn. De begindatum van deze (voltijdse) tewerkstellingslijn wordt vermeld.

De zone “datum van toekenning van de nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel” wordt niet vermeld wanneer het personeelslid aangeworven wordt ter vervanging van een reeds eerder toegekende arbeidsplaats in het kader van de Sociale (of Fiscale) Maribel.

Voorbeelden

Met ingang van 1-10-2016 wordt aan werkgever X een nieuwe arbeidsplaats Sociale Maribel toegewezen:

 • Situatie 1:  Werkgever X werft op 1 december 2016 een nieuw personeelslid aan in de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel.
  In de DmfAPPL wordt de datum “01-12-2016” alleen vermeld in het vierde kwartaal van 2016, maar niet in de daaropvolgende kwartalen.

 • Situatie 2:  Werkgever X nam op 1 april 2016 een nieuw personeelslid in dienst waarvan de tewerkstelling in aanmerking genomen wordt als nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel.
  In de DmfAPPL wordt de datum “01-04-2016” alleen vermeld in de DmfAPPL van het vierde kwartaal van 2016, maar niet in het tweede en derde kwartaal van 2016 en evenmin in het eerste kwartaal van 2017 en de daaropvolgende kwartalen.

 • Situatie 3:  Werkgever X slaagt er niet in om nog in het jaar 2016 een personeels-lid in de nieuw toegekende arbeidsplaats Sociale Maribel aan te werven, en verkrijgt een bijkomende termijn van 3 maanden tot 31 maart 2017 om de aanwerving te realiseren. Het nieuwe personeelslid treedt in dienst op 1 maart 2017.  
  In de DmfAPPL van elk van de vier kwartalen van 2017 wordt de datum van “01-03-2017” ingevuld.  De zone wordt niet ingevuld in de DmfAPPL van het vierde kwartaal van 2016 en evenmin in de DmfAPPL van het eerste kwartaal van 2018 en latere kwartalen.