Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Federaal aanvullend pensioen openbare sector - inlichtingen

Om te kunnen komen tot een juiste berekening van de federale regeling 2de pensioenpijler voor de contractuelen, moet één maal per jaar een aantal gegevens meegedeeld worden. Deze gegevens worden meegegeven:

  • in de aangifte van het 3de kwartaal 2019 voor degenen die al in dienst zijn in het 3de kwartaal 2019
  • in het 1ste kwartaal van aangifte voor nieuwe indiensttredingen
  • telkens in het 1ste kwartaal van de daarop volgende jaren.

Volgende gegevens worden gevraagd:

  • refertejaar en -maand: jaar en maand waarop de aangegeven loonelementen betrekking hebben
  • maandwedde: geïndexeerde baremieke maandwedde van de 1ste maand van tewerkstelling binnen het kalenderjaar
  • maandelijks weddesupplement en bonificatie: som van de weddesupplementen, bonificaties en premie voor competentieontwikkeling (1/12de van het bedrag op jaarbasis) van de 1ste maand van tewerkstelling binnen het kalenderjaar
  • maandelijkse haard- en standplaatsvergoeding: haard- en standplaatsvergoeding van de 1ste maand van tewerkstelling binnen het kalenderjaar.