Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De jaarlijkse vakantie

Arbeiders en gelijkgestelden, dienstboden, leerling-arbeiders en kunstenaars

De werkgever van de privésector die hetzij arbeiders en gelijkgestelden, hetzij dienstboden, hetzij leerling-arbeiders, hetzij kunstenaars tewerkstelt, wordt automatisch aangesloten bij een vakantiefonds. Deze automatische aansluiting gebeurt op basis van de activiteit van de werkgever, vermeld op de eerste DmfA-aangifte van de werkgever bij de RSZ.

Voor informatie over het vakantiegeld van een arbeider verwijzen we naar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

De werkgever van de overheidssector is voor zijn arbeiders en gelijkgestelden, en voor de leerling-arbeiders niet aangesloten bij een vakantiefonds, maar betaalt het vakantiegeld rechtstreeks uit.


Bedienden en leerling-bedienden

De bijdrage voor sociale zekerheid voor bedienden en leerling-bedienden omvat geen aandeel dat bestemd is voor de vergoeding van de jaarlijkse vakantiedagen; de werkgever betaalt dit vakantiegeld rechtstreeks aan de werknemer. Een werkgever die uitsluitend bedienden tewerkstelt, moet dus niet aansluiten bij een vakantiefonds.

Inlichtingen betreffende het vakantiegeld dat verschuldigd is aan een bediende kan u verkrijgen bij één van de externe directies van het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). De FOD Sociale Zekerheid blijft verantwoordelijk voor algemene toelichtingen bij de vakantiewetgeving voor bedienden.