Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Werknemer, tewerkgesteld op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 (DmfAPPL)

Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan - op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 - als werkgever optreden, wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen.

De periode van tewerkstelling mag niet langer zijn dan de periode die voor de tewerkgestelde persoon nodig is om gerechtigd te worden op sociale uitkeringen.

De persoon, tewerkgesteld op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, opent het recht op de doelgroepvermindering artikel 60 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige gemeenten.  

De werkzoekenden tijdelijke werkervaring in het Vlaams Gewest, aangeworven op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, worden beschouwd als gewone contractuele werknemers die geen recht openen op een doelgroepvermindering artikel 60. Voor hen is de bijdrage van 1,60% verschuldigd als de werkgever de privévakantieregeling toepast op zijn contractuelen.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - aangifte tewerkstelling artikel 60 §7 van de OCMW-wet

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en Duitstalige gemeenten


In DmfAPPL worden de werknemers die de OCMW aanwerven in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest of de Duitstalige gemeenten, aangegeven in het blok 90012 “werknemerslijn” met specifieke werknemerskengetallen:

  • 121 type 0 voor de handarbeiders
  • 221 type 0 voor de bedienden

Een specifieke doelgroepvermindering is voor hen van toepassing.


Vlaams Gewest

In DmfAPPL worden vanaf 2/2019 de werknemers die de OCMW aanwerven in het Vlaams Gewest in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet aangegeven in het blok 90012 “werknemerslijn” met de gewone werknemerskengetallen:

  • 101 type 0 voor de handarbeiders
  • 201 type 0 voor de bedienden

Anderzijds moet de code statuut werknemer “TW” vermeld worden in het blok 90196 “tewerkstelling van de werknemerslijn PPL”. Deze code statuut “TW” primeert boven de eventuele andere statuten van de werknemer.

De specifieke doelgroepvermindering kan voor hen niet meer toegepast worden.