Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijkomende Belgische dekking bij onderwerping aan de lokale socialezekerheidswetgeving

Indien een werknemer van België wordt uitgestuurd naar een land waar de Verordeningen (EEG) 1408/71 en (EG) 883/2004 niet van toepassing zijn, en hij niet langer onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid (dus wanneer hij niet gedetacheerd is), dan kan hij facultatief, en eventueel bovenop de onderwerping in het betrokken land, een aansluiting nemen bij de RSZ/Overzeese Sociale Zekerheid, 02 509 59 59, contact@rsz.fgov.be.

Dit geldt dus eveneens voor een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft gesloten.