De bijdrage voor een Sociale Dienst in de lokale overheidssector (DmfAPPL)

De provinciale en plaatselijke besturen die aangesloten zijn bij een Sociale Dienst, zijn een werkgeversbijdrage op het loon van de contractuele en de statutaire personeelsleden verschuldigd aan de RSZ.

De bijdrage is naargelang het geval bestemd voor:

  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke besturen (0,14% voor het jaar 2019 en voor 2020);
  • de Sociale Dienst van de politie SSD-GPI (0,15%);
  • de Gemeenschappelijke Sociale Dienst lokale besturen in Vlaanderen (0,15%).