Mobiliteitsbudget

Hier geeft de werkgever het totale jaarbedrag van het mobiliteitsbudget op. Deze zone moet enkel ingevuld worden in het kwartaal dat het saldo wordt aangegeven.