De aangifte van gegevens voor het geheel van de onderneming

Inhoudstafel

Het principe van de DmfA is dat bijdragen (zowel de gewone bijdragen als de bijzondere bijdragen en de bijdrageverminderingen) berekend worden op het niveau van de werknemer. Voor de onderstaande bijzondere bijdragen mag de werkgever de gegevens niet splitsen per individuele werknemer, maar moet hij op de aangifte het totaal voor de ganse onderneming vermelden.