Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Detachering

De detacheringsregels, vastgesteld door de verschillende verdragen zijn nagenoeg analoog aan deze van de EG-Verordening, behalve wat betreft de maximale detacheringsduur. Deze kan variëren van 1 tot 5 jaar, terwijl hij voor de EG-Verordening vastgesteld is op 24 maanden.

De aanvragen voor detachering en de eventuele aanvragen voor verlenging kunnen elektronisch gebeuren via Werken in het buitenland (GOTOT).

Alle informatie hierover kunt u krijgen bij de RSZ, Directie Internationale Betrekkingen, tel. 02 509 34 97 (ContactRSZMigr@rsz.fgov.be) in het Nederlands en 02 509 26 44, (ContactONSSMigr@onss.fgov.be) in het Frans.