Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Aangifte met een internetapplicatie of via gestructureerde berichten

Er zijn twee fundamenteel verschillende manieren om de aangifte te doen.

Kleinere besturen kunnen de aangifte doen met een interactieve webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid. Deze toepassing heeft een on-line help die de werkgever kan raadplegen bij het invullen van de aangifte.

Besturen die veel personeel tewerkstellen of rekencentra die een groot aantal aangiften moeten doen, kunnen de aangifte doen via gestructureerde berichten (batch of file transfer met FTP en SFTP).

Voor deze aangiftevorm moet U een Verantwoordelijke Toegang Entiteit aanstellen die vervolgens een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangt. Meer uitleg over deze aangiftevorm vindt U op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De verzenders zijn verplicht om de gestructureerde berichten, ongeacht hun vorm, te voorzien van een digitale handtekening. Deze handtekening neemt de vorm aan van een digitaal certificaat dat kan worden aangevraagd bij zowel Belgacom als GlobalSign.