Ziekteperiode statutair personeelslid

Indien de rechthebbende op kinderbijslag een statutair personeelslid is dat meer dan zes maanden afwezig is wegens ziekte, geniet het rechtgevende kind – ingevolge artikel 56 van de Algemene Kinderbijslagwet – een verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende maand.

Wordt eveneens beschouwd als een periode van ziekte die recht geeft op een verhoogde kinderbijslag:

  • de periode van disponibiliteit wegens ziekte;
  • het deeltijds hervatten van de arbeidsactiviteit met toestemming van de adviserende geneesheer na een periode van volledige afwezigheid wegens ziekte;
  • de periode van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

In deze zone wordt de datum vermeld vanaf wanneer het statutair