Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via web: Indienen

Om een aangifte in te dienen

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Open 01/01/2022: Geleidelijke uitdoving van de DmfAPPL

Vanaf 1 januari 2022 worden de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ge´ntegreerd in de RSZ-processen.

Let wel:

De loon- en prestatiegegevens van de periodes tot en met het 4de kwartaal 2021 moeten aangegeven worden in DmfAPPL. Het gaat niet alleen over de originele aangifte van het 4de kwartaal 2021, maar ook over mogelijke wijzigende aangiften over de periode tot en met het 4de kwartaal 2021.

Voor periodes vanaf het 1ste kwartaal van 2022 moet u de aangifte voor loon- en prestatiegegevens doen in DmfA.

Info

03/01/2022: Aangifte vierde kwartaal 2021

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 4de kwartaal 2021 door te sturen.

Hoeveel personen kunt u aangeven?

Via de portaalsite kunt u maximaal 49 werknemers in een aangifte aangeven.

Hoe krijgt u toegang tot de beveiligde zones?

Om toegang te krijgen tot de beveiligde zones van de portaalsite hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.

Hoe doet u het verzoek voor deze toegang?

Wat is de termijn van de aangifte?

Momenteel kunt u uw originele DmfAPPL-aangifte voor het 4de kwartaal 2021 indienen.

Uw aangifte voor het 4de kwartaal 2021 moet de RSZ bereiken uiterlijk op 31 januari 2022.

Zodra u uw DmfAPPL hebt ingediend, ontvangt u een bevestiging in de vorm van een PDF-bestand in uw e-Box Enterprise.

Wat is de betalingstermijn?

De uiterste betalingstermijn van het saldo van de verschuldigde bijdragen voor de kwartaalaangifte 4/2021 is de 5e van de maand die volgt op de verzending van de maandelijkse factuur.

Welke andere informatie hebt u nodig vooraleer u een aangifte kunt indienen?

 • Uw ondernemingsnummer (KBO).
 • De lijst van de aan te geven werknemers.
 • Het rijksregisternummer van de werknemers die niet opgenomen zijn in het elektronisch personeelsbestand.
 • Arbeidsgegevens voor het aan te geven kwartaal:
  • de loon- en arbeidstijdgegevens,
  • de bijzondere bijdragen die van toepassing zijn voor een werknemer,
 • Gegevens over het geheel van de administratie:
  • het totaalbedrag van de stortingen voor extralegale pensioenen,
  • het totaalbedrag van de winstparticipatie,
  • het totaalbedrag van het dubbel vakantiegeld van de bedienden,
  • solidariteitsbijdrage voor het gebruik van een bedrijfswagen.
 • Verminderingsgegevens per werknemer:
  De vermindering(en) waarvoor de werknemer in aanmerking komt,
  Eventueel de volgende gegevens:
  • de datum van het begin van het recht op de vermindering.
  • het bedrag van de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met een laag loon.
  • het rijksregisternummer van de werknemer die het recht op vermindering oorspronkelijk geopend heeft.
 • Gegevens met betrekking tot de vestigingseenheden.
  Vanaf het 4e kwartaal van 2007 moet elke werkgever zijn vestigingseenheden identificeren in de DmfAPPL-aangifte. In een daartoe voorziene zone op de aangifte moet elk bestuur aangeven in welke vestigingseenheid elk van zijn werknemers tewerkgesteld is.