Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
DmfAPPL via web: Indienen

Om een aangifte in te dienen

voor: provinciale en plaatselijke besturen
Info

01/07/2021: Aangifte tweede kwartaal 2021

Momenteel kunt u uw originele DmfAPPL-aangifte voor het 2de kwartaal 2021 indienen.

Hoeveel personen kunt u aangeven?

Via de portaalsite kunt u maximaal 49 werknemers in een aangifte aangeven.

Hoe krijgt u toegang tot de beveiligde zones?

Om toegang te krijgen tot de beveiligde zones van de portaalsite hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.

Hoe doet u het verzoek voor deze toegang?

Wat is de termijn van de aangifte?

Momenteel kunt u uw originele DmfAPPL-aangifte voor het 2de kwartaal 2021 indienen.

Uw aangifte voor het 2de kwartaal 2021 moet de RSZ bereiken uiterlijk op 31 juli 2021.

Zodra u uw DmfAPPL hebt ingediend, ontvangt u een bevestiging in de vorm van een PDF-bestand in uw e-Box Enterprise.

Wat is de betalingstermijn?

De uiterste betalingstermijn van het saldo van de verschuldigde bijdragen voor de kwartaalaangifte 2/2021 is de 5e van de maand die volgt op de verzending van de maandelijkse factuur.

Welke andere informatie hebt u nodig vooraleer u een aangifte kunt indienen?

 • Uw ondernemingsnummer (KBO).
 • De lijst van de aan te geven werknemers.
 • Het rijksregisternummer van de werknemers die niet opgenomen zijn in het elektronisch personeelsbestand.
 • Arbeidsgegevens voor het aan te geven kwartaal:
  • de loon- en arbeidstijdgegevens,
  • de bijzondere bijdragen die van toepassing zijn voor een werknemer,
 • Gegevens over het geheel van de administratie:
  • het totaalbedrag van de stortingen voor extralegale pensioenen,
  • het totaalbedrag van de winstparticipatie,
  • het totaalbedrag van het dubbel vakantiegeld van de bedienden,
  • solidariteitsbijdrage voor het gebruik van een bedrijfswagen.
 • Verminderingsgegevens per werknemer:
  De vermindering(en) waarvoor de werknemer in aanmerking komt,
  Eventueel de volgende gegevens:
  • de datum van het begin van het recht op de vermindering.
  • het bedrag van de vermindering van de werknemersbijdragen voor werknemers met een laag loon.
  • het rijksregisternummer van de werknemer die het recht op vermindering oorspronkelijk geopend heeft.
 • Gegevens met betrekking tot de vestigingseenheden.
  Vanaf het 4e kwartaal van 2007 moet elke werkgever zijn vestigingseenheden identificeren in de DmfAPPL-aangifte. In een daartoe voorziene zone op de aangifte moet elk bestuur aangeven in welke vestigingseenheid elk van zijn werknemers tewerkgesteld is.