Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het begrip arbeidsdag

Op de kwartaalaangifte moet per werknemer het aantal arbeidsdagen vermeld worden. Dat is belangrijk om allerlei redenen: het berekenen van de doelgroepvermindering, het toekennen van sociale rechten aan de werknemer…

De volgende dagen mogen op de kwartaalaangifte als arbeidsdagen voorkomen:

  • de dagen waarop normale werkelijke arbeid wordt verricht;
  • de dagen waarop geen arbeid wordt verricht, maar waarvoor de werkgever een loon betaalt waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn (bijvoorbeeld feestdagen, wettelijke vakantiedagen…);
  • de dagen inhaalrust;
  • de dagen wettelijke vakantie voor de arbeiders (= enkel van toepassing voor de kunstenaars).

Voor een minderjarige die in de periode van deeltijse leerplicht tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst of met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling, worden de dagen waarop de leerling lessen volgt, beschouwd als arbeidsdagen.

Meer uitleg over de manier waarop arbeidsdagen (de prestatiecodes 1 en 2) en de andere dagen moeten worden aangegeven, vindt u bij 'codering van de arbeidstijdgegevens'.