Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Indienen of wijzigen via batch

voor: provinciale en plaatselijke besturen

Hoe verzenden via batch?

 1. U moet een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit aanstellen die een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangt voor de Dimona-, DmfAPPL- en DRS-aangiften. Meer informatie over het aanstellen van een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit.
 2. De Verantwoordelijke Toegangen Entiteit laat weten voor welke toepassing hij een beroep wenst te doen op de overdracht van gestructureerde gegevens. Meer informatie over de overdracht van gestructureerde elektronische gegevens.
 3. Vraag een certificaat en een digitale handtekening aan bij een Certificatieautoriteit.
  Meer informatie over het verkrijgen van een certificaat.
 4. Testomgeving .pdf - Nieuw venster

Een aangifte indienen via batch

Aangiftetermijn

De uiterste datum voor de DmfAPPL-aangifte voor het kwartaal 4/2021 is 31 januari 2022.

Opgelet: voor de toepassing van deze termijn wordt uw aangifte beschouwd als tijdig ingediend indien ze volledig is (d.w.z. een aangifte waarop al de werknemers van de werkgever vermeld zijn), voor 1ste februari 2022 ontvangen werd (ontvangstbewijs) EN een positieve notificatie heeft gekregen.

In alle andere gevallen zal uw aangifte als laattijdig beschouwd worden en bijgevolg, behalve bij overmacht, het voorwerp kunnen uitmaken van de sancties voorzien door de wettelijke bepalingen.

Betalingstermijn

De uiterste betalingstermijn van het saldo van de verschuldigde bijdragen voor de kwartaalaangifte 4/2021 is de 5e van de maand die volgt op de verzending van de maandelijkse factuur.

Volumebeperking

Een bestand mag maximum 35 MB groot zijn en mag maximum 2000 werknemerslijnen per RSZ-nummer bevatten.

Hulpmiddelen om de laatste versie van uw ingediende aangifte op te vragen

Wijzigen van een aangifte via batch

Via welke methode wenst u uw DmfAPPL-aangifte te wijzigen?

 1. Via de vereenvoudigde methode (standaard)

  Vooraleer u een wijziging van een aangifte indient, moet u de laatste toestand van de originele DmfAPPL-aangifte opvragen bij de RSZ, hetzij in haar geheel, hetzij op het niveau van één of meer natuurlijke personen en/of één of meer bijdragen die niet gebonden zijn aan een natuurlijk persoon.

  Om de aanvraag te doen stuurt u een DmfAPPL Request (Aanvraag tot consultatie).

  Als antwoord ontvangt u een DmfAPPL Answer (Antwoord op een aanvraag tot consultatie).

 2. Via de uitgebreide methode

  U moet zelf de volledige gegevens van de DmfAPPL-aangifte bijhouden.

  Hiervoor ontvangt u DmfAPPL PID-bestanden waarmee u de volledige gegevens zelf kunt opslaan.

  Om deze PID-bestanden te ontvangen stuurt u het aanvraagformulier .pdf - Nieuw venster.

Volumebeperking

Een bestand mag maximum 35 MB groot zijn en mag maximum 2000 werknemerslijnen per RSZ-nummer bevatten.