Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Geneesheren in opleiding

De personen die een opleiding tot geneesheer-specialist volgen in het kader van de regelen bepaald ter uitvoering van artikel 215, § 4 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. De verplegingsinstelling waar de opleiding plaatsvindt is werkgever.

De personen die een opleiding tot huisarts volgen, vallen op dezelfde wijze onder het socialezekerheidsstelsel voor werknemers. Het coördinatiecentrum voor de opleiding in de huisartsgeneeskunde via hetwelk de geneesheer in opleiding tot huisarts zijn opleiding volgt, is werkgever.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - geneesheren in opleiding

De onderwerping is beperkt tot 

  • ziekte en invaliditeit - gezondheidszorg en uitkeringen
  • beroepsziekten
  • arbeidsongevallen.

De arbeidsongevallenregeling van de privésector is van toepassing op de geneesheren in opleiding. Zij worden in het blok 90012 (werknemerslijn) aangegeven met

  • code 981 (vakantieregeling privésector) of 982 (vakantieregeling openbare sector) in de zone 36 (werkgeverscategorie)
  • code 251 (geneesheer in opleiding) in de zone 37 (werknemerskengetal).

De arbeidsongevallenregeling van de openbare sector is van toepassing op de personen die tijdens de periode van hun opleiding tot geneesheer verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst. Zij worden beschouwd als gewone werknemers en worden in het blok 90012 (werknemerslijn) aangegeven met

  • code 951 (vakantieregeling privésector) of 952 (vakantieregeling openbare sector) in de zone 36 (werkgeverscategorie)
  • code 201 (contractuele hoofdarbeider) in de zone 37 (werknemerskengetal).