Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wijze van bezoldiging

Dit gegeven vult u alleen in voor werknemers die:

  • een stukloon ontvangen of die per taak (= prestatie) worden betaald;
  • geheel of gedeeltelijk met een commissieloon worden betaald;
  • betaald worden via het systeem van dienstencheques.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers die per taak of met een stukloon worden betaald.

Dit betekent dat, indien een werknemer overstapt van een betaling per stuk naar een betaling op commissie, er een nieuwe tewerkstellingslijn moet worden gemaakt, maar indien iemand van een betaling per stuk overstapt naar een betaling per taak, er geen nieuwe tewerkstellingslijn begint.

De betaling per prestatie is bij een provinciaal of plaatselijk bestuur eerder uitzonderlijk (bijvoorbeeld artiesten met een overeenkomst voor een bepaald werk met een taakloon - doorgaans 'per cachet' genoemd,...).

Voor de correcte toekenning van uitkeringen in het kader van de werkloosheid of de ziekte- en invaliditeitsverzekering aan deze werknemers is het belangrijk om dit gegeven op de kwartaalaangifte correct te vermelden. Voor de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers moet dit gegeven evenwel niet ingevuld worden.

Al de werknemers tewerkgesteld via dienstencheques moeten met de code ‘dienstencheques’ aangeduid worden. Deze code mag niet worden opgegeven voor volgende werknemers die niet in het systeem van de dienstencheques kunnen worden tewerkgesteld:

  • de gesubsidieerde contractuelen;
  • de werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector;
  • de werknemers tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet van 8 juli 1976.