Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Parlementairen

Vanaf 1 januari 2019 (geen retroactiviteit) zal de parlementaire loopbaan ook in de DmfA aangegeven worden met het oog op de registratie in 'MyCareer' en 'MyPension'. Daarvoor zal een minimale aangifte moeten gebeuren.

Het betreft een beperkt aantal aangevers, die gekend zijn in de DmfA, voor de aangifte van de mandatarissen van een federaal of regionaal wetgevend (volksvertegenwoordiger) of uitvoerend (regeringsleden) mandaat.

Zij worden aangegeven in Dimona met een IN bij het begin van het mandaat en een OUT bij het beëindigen van het mandaat als type werknemer 'PMP'.

Omdat zij niet in het gewone stelsel van de loontrekkenden zitten, zijn voor hen geen bijdragen verschuldigd en worden er geen bijdragen geïnd via de DmfA.

De vergoeding voor het uitoefenen van een mandaat en de uittredingsvergoeding moeten aangegeven worden in de DmfA met een specifieke looncode, de prestaties in het kader van hun mandaat als federaal / regionaal parlementslid en de door de uittredingsvergoeding gedekte periode met een specifieke prestatiecode.

De uittredingsvergoeding moet op aparte tewerkstellingslijnen staan.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DMFA - aangifte van de Parlementairen

In DmfA, worden de regionale en federale parlementsleden aangegeven in het blok 90012 “werknemerslijn” met het werknemerskengetal 406.
Geen blok bijdrage moet worden aangegeven.

De aangifte van de parlementsleden gebeurt altijd met een voltijds arbeidsovereenkomst van 38u/week.

Ze vallen niet onder het toepassingsgebied van Capelo.