Lijnnummer bezoldiging

Het lijnnummer bezoldiging is het volgnummer van de bezoldigingen binnen een tewerkstellingslijn. Dit nummer begint op 1 en wordt met één eenheid verhoogd bij elke nieuwe bezoldiging.
Het volgnummer wordt opnieuw op 1 gezet voor elke nieuwe tewerkstellingslijn.