Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Studenten voor wie de solidariteitsbijdrage verschuldigd is

In de DmfAPPL is een apart functioneel blok voorzien voor de studenten voor wie niet de gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar wel de solidariteitsbijdrage van 8,13 %, desgevallend verhoogd met 0,01 % voor de financiering van het asbestfonds. Het gaat om de studenten voor wie de solidariteitsbijdrage wordt toegepast (maximum 475 uren voor een volledig kalenderjaar).

Naast de gegevens om deze personen als werknemer te identificeren, moet u voor hen alleen de volgende gegevens meedelen:

  • LOON: Het bedrag van het brutoloon dat de student ontvangt.
  • BIJDRAGE: Het bedrag van de solidariteitsbijdrage (8,13 % van het loon + bijdrage 0,01 % asbestfonds wanneer verschuldigd in het betreffende kwartaal)
  • AANTAL UREN : Het aantal uren dat de student gewerkt heeft
  • IDENTIFICATIENUMMER VAN DE LOKALE EENHEID: Het betreft de vestigingseenheid van de laatste prestatie van de werknemer-student tijdens het kwartaal.

Er wordt in de DmfAPPL een onderscheid gemaakt tussen studenten-arbeiders en studenten-bedienden. De solidariteitsbijdrage blijft echter voor beiden hetzelfde.

De begindatum en de einddatum van de arbeidsovereenkomst moet u niet meedelen op de DmfAPPL. Aangezien echter ook voor studenten een Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling moet gebeuren (DIMONA), zijn deze datums bekend vanaf het moment dat de student in dienst treedt.