Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De bijdrageverminderingen

In de DmfA worden al de gegevens die betrekking hebben op de bijdrageverminderingen vermeld in één apart functioneel blok. Voor de verminderingen in het kader van de collectieve arbeidsduurvermindering moeten ook gegevens worden ingevuld in een tweede functioneel blok.

De meeste verminderingen worden berekend per tewerkstellingslijn. Dit betekent dus dat indien u voor een werknemer meerdere tewerkstellingslijnen moet gebruiken (bv. omdat hij in de loop van het kwartaal van arbeidsregime verandert), en die werknemer recht heeft op een bepaalde vermindering, u de verminderingsbedragen per tewerkstellingslijn apart op de aangifte moet vermelden. Er worden geen totalen per werknemer of voor alle werknemers samen vermeld.

In de Dmfa worden de verminderingen aangeduid door een code van 4 cijfers. Een overzicht kan u terugvinden in de gestructureerde bijlage 4 van het glossarium.

Voor de doelgroepvermindering jongeren (behalve voor de doelgroepvermindering <19-jarigen en voor de doelgroepvermindering jongere - Vlaanderen), zal de vermindering niet worden toegekend indien voor dezelfde werknemer niet tevens de vereiste code 'startbaanovereenkomst' wordt vermeld in de zone 'Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid' op het niveau van de tewerkstellingslijn (codes 1 en 10 tot 18).