Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Types van instellingen van de overheidssector

Dit gegeven is onontbeerlijk. Het moet dus in elke lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector worden opgenomen.

Strikt gezien is het type overheidsinstelling geen element in de berekening van de pensioenen van de overheidssector.

Het gaat eerder om een gegeven dat hoofdzakelijk informatie verstrekt zowel over het gezagsniveau waarvan de werkgever van de overheidssector afhankelijk is als over de pensioensector waartoe de werknemer behoort (of over de pensioenwetgeving die op hem van toepassing is).

Deze informatie is belangrijk voor een instelling zoals de Federale Pensioendienst (FPD), die belast is met het beheer van de verschillende pensioenstelsels alsook van de verschillende pensioenwetgevingen en die over de nodige informatie moet beschikken om het budget voor de pensioenuitgaven te beheren.

Overigens gebruikt de FPD eveneens het type overheidsinstelling bij het beheer van de « perequatiekorven » voor de pensioenen van de overheidssector.

Daarom neemt de nomenclatuur van de types overheidsinstellingen de codering over die door de FPD gebruikt wordt. Deze omvat 42 verschillende types instellingen die opgenomen zijn in de gestuctureerde bijlage 42 op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Voor de lokale en provinciale besturen is er naargelang het Gewest of de Gemeenschap waarvan de besturen afhankelijk zijn, slechts één enkel type overheidsinstelling voor alle tewerkgestelde personeelsleden.Het gebruik van de type overheidsinstelling zal aan de hand van een referentietabel gecontroleerd worden. Deze referentietabel is een tabel die voor elke werkgever die de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector moet aanvullen, het type instelling of de types instellingen bevat die hij mag gebruiken.