Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vakantiegeld

Voor het vakantiegeld worden de bezoldigingscodes 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 348, 349 en 350 gebruikt.

De code 311 (enkelvoudig vakantiegeld voor de vakantiedagen die op het einde van het vakantiejaar onmogelijk konden opgenomen worden), de codes 313 en 317 (enkelvoudig vakantiegeld uitdiensttreding) en de codes 315 en 318 (enkelvoudig vakantiegeld vorige tewerkstelling) kunnen enkel gebruikt worden voor:

  • de contractuele werknemers waarvan de werkgever de vakantieregeling van de privésector toepast;
  • de gesubsidieerde contractuelen;
  • de werknemers, tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet.
  • de vervangers van de werknemers in de (vrijwillige) vierdagenweek.

De onderstaande tabel verduidelijkt het gebruik van de looncodes 313, 315, 317 en 318 en de onderwerping aan socialezekerheidsbijdragen.

enkelvoudig vertrekvakantiegeld – codificatie en onderwerping

statuut werknemer

werkgever uitdiensttreding

nieuwe werkgever

looncode

bijdragen

looncode

bijdragen

contractueel, stagiair met oog op vaste benoeming  

317

ja

318

neen

tijdelijke, geco, artikel 60-er, vervanger 4dagenweek

313

neen

315

ja


De code 316 (vakantiegeld – politiepersoneel) wordt gebruikt voor het vakantiegeld en het vakantiegeld uitdiensttreding van het contractueel en vastbenoemd politiepersoneel.

De code 319 (aanvullend vakantiegeld bij activiteitsaanvang of -hervatting) wordt gebruikt voor het normale loon dat op de aanvullende vakantiedagen uitbetaald wordt aan een werknemer die het werk aanvangt of hervat.

De code 348 (vakantiegeld – vrijgesteld) wordt gebruikt voor het vakantiegeld dat in de vakantieregeling openbare sector volledig vrijgesteld is van de bijzondere inhouding van 13,07%. Het betreft enkel de personeelsleden van de besturen die voor hun statutairen aangesloten zijn bij de pensioenpool van de parastatalen of bij de pensioenregeling van de Schatkist.

De codes 349 (dubbel vakantiegeld uitdiensttreding – 3e tot de 5e dag van de vierde vakantieweek - vrijgesteld) en 350 (dubbel vakantiegeld – 3e tot de 5e dag van de vierde vakantieweek - vrijgesteld) kunnen enkel gebruikt worden voor de contractuele werknemers van een bestuur dat gekozen heeft voor de vakantieregeling van de privésector.