Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De berekeningsbasis voor de onthaalouders 'sui generis'

De socialezekerheidsbijdragen voor onthaalouders berekent u op basis van een fictief loon dat u verkrijgt door de volgende formule toe te passen: T x E x L.

T = het aantal opvangdagen. Eén dag stemt overeen met de opvang van één kind gedurende één dag. Het maximaal aantal opvangdagen per kwartaal bedraagt ( 65 x 4 ) = 260 opvangdagen;
E = 1,9;
L = 3 x het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen gedeeld door 494.

Praktisch gezien wordt het fictief loon per maand berekend, er rekening mee houdend dat L kan variëren in het geval het G.G.M.M.I. wijzigt in de loop van het kwartaal.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - berekeningsbasis onthaalouders

In DMFA worden onthaalouders aangegeven met de specifieke code 497 type 0 in het blok 90012 “werknemerslijn”.

Een rekenblad is ter beschikking van de werkgevers om hen te helpen bij het converteren van

• de ingeschreven capaciteit
• de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
• de sluitingsdagen

Bijkomende informatie DmfAPPL - berekeningsbasis onthaalouders

In DMFAPPL worden onthaalouders aangegeven met de specifieke code 761 type 0 in het blok 90012 “werknemerslijn”.

Een rekenblad is ter beschikking van de werkgevers om hen te helpen bij het converteren van

• de ingeschreven capaciteit
• de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
• de sluitingsdagen.