Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Iedere werknemer wordt op de driemaandelijkse aangifte als persoon slechts één keer geïdentificeerd (in principe bevinden alle personen die u via Dimona gemeld hebt als werknemers die bij u in dienst zijn, zich in uw elektronisch personeelsregister). Ook de personeelsleden die tijdens een kwartaal geen prestaties leverden en geen bezoldigingen ontvingen (bijvoorbeeld vrijwillige brandweerlieden die geen oproep kregen), moeten op de DmfAPPL vermeld worden. Indien u de aangifte indient via de interactieve toepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid, worden al deze personen geafficheerd, u moet hen dus niet telkens opnieuw identificeren.

De identificatie van een werknemer gebeurt uitsluitend op basis van zijn Identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ). Het laatst gekende INSZ wordt beschouwd als het unieke, centrale gegeven voor de identificatie van de werknemer.

Per werknemer moet minstens één "werknemerslijn" worden gebruikt.
Dit is het niveau waarop de bijdragen berekend worden.

Slechts indien er voor de werknemer tijdens het kwartaal verschillende bijdragepercentages van toepassing zijn, moeten meerdere werknemerslijnen worden gebruikt.

Per werknemerslijn moeten steeds één of meerdere "tewerkstellingslijnen" worden gebruikt.
De tewerkstellingslijn is het niveau waarop de loon- en arbeidstijdgegevens worden opgevraagd.