Begin- en einddatum van het kwartaal

De begindatum en de einddatum van het kwartaal hebben steeds betrekking op het volledige kwartaal, en mogen niet verward worden met de begin- en einddatum van de tewerkstellingslijn.

Dit betekent dat, ook als de werknemer in de loop van het kwartaal in dienst treedt, als begindatum de eerste dag van het kwartaal wordt opgegeven, en niet de datum waarop de werknemer in dienst trad.

De begin- en einddatum valt steeds samen met de eerste dag (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) of de laatste dag (31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december) van het burgerlijk kwartaal.