Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Afwijkende berekeningsbasis voor de bijdrage overheidspensioen

De werkgevers uit de openbare sector, moeten in dit veld code '1' invullen wanneer de berekeningsbasis van de bijdrage voor het overheidspensioen voor een statutaire werknemer omwille van specifieke omstandigheden afwijkend is. Het betreft situaties waarbij de berekeningsbasis lager is dan verwacht door bijvoorbeeld schorsing in het belang van de dienst met inhouding van wedde, verminderde prestaties wegens chronische ziekte, ... Het gaat dus om situaties waarbij het vast benoemde personeelslid minder dan 100 % van de wedde verbonden aan zijn statutaire functie geniet, ondanks het feit dat hij zich niet in één van de 'maatregelen tot herorganisatie van de arbeidstijd' bevindt.

Deze code is actief vanaf het 1ste kwartaal 2017.