Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bezoldigingscode

De bezoldigingscode specificeert om welk soort voordeel het gaat. De RSZ handhaaft het principe dat er in de DmfAPPL voor elke looncomponent een specifieke loon- of bezoldigingscode bestaat, maar u dient er wel op te letten dat de loongegevens per bezoldigingscode geglobaliseerd worden op het niveau van de tewerkstellingslijn.

Voor de belangrijkste bezoldigingscodes vindt u hieronder een uiteenzetting. De volledige en gedetailleerde bespreking van het loonbegrip waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en van het loonbegrip waarop pensioenbijdragen voor de vastbenoemden verschuldigd zijn, vindt u in "Het loonbegrip".