Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling contractuelen

Aanvullende pensioenregeling 'contractuelen lokale besturen'

Een aantal contractuele werknemers zijn de 'bijdrage aanvullend pensioen contractuelen - lokale sector' voor de groepsverzekering BI-Ethias niet verschuldigd, maar worden in de DmfAPPL niet automatisch uitgesloten. Het betreft onder andere:

  • het personeel van de federale gezondheidssectoren dat het plaatselijk bestuur uitgesloten heeft van de tweede pensioenpijler;
  • de personeelsleden die na 1 januari 2016 aangesloten werden bij de aanvullende pensioenregeling en activiteiten uitoefenen terwijl zij reeds van een wettelijk pensioen genieten;  
  • de studenten, de monitoren en de vrijwilligers die de maximale tewerkstellingsduur voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen overschrijden en die als contractueel aangegeven worden in de DmfAPPL.

Deze personeelsleden moeten met de code '1' aangeduid worden. Hierdoor worden zij uitgesloten van de bijdrage voor de groepsverzekering 'BI-Ethias'.

 

Federale aanvullende pensioenregeling (lokale politie)

In principe volgt de lokale politie, als onderdeel van de geïntegreerde politie, de federale regeling 2de pensioenpijler. De personeelsleden die deze regeling niet zouden volgen en dus niet automatisch uitgesloten worden, moeten aangeduid worden met de code '1'.

 

Meerdere, gelijktijdige aanvullende pensioenregelingen

Als een werkgever gelijktijdig aangesloten is bij de groepsverzekering 'BI-Ethias' en de groepsverzekering 'Provant', moet voor de werknemers die aangesloten zijn bij de groepsverzekering 'Provant', de code '2' aangeduid worden. Hierdoor worden zij uitgesloten van de bijdrage voor de groepsverzekering 'BI-Ethias'.