Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Sociale secretariaten en dienstverrichters (DmfA)

Types

Er bestaan twee types mandatarissen:

  • de sociale secretariaten: zij zijn opgericht door private personen en werkgeversorganisaties, onder de vorm van een vzw. Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, kan de Minister van Sociale Zaken hen als zodanig erkennen. De erkenning geeft aan de vereniging zekere voorrechten, zoals het exclusieve recht om de sociale bijdragen verschuldigd door hun aangesloten werkgevers te innen, maar houdt ook verplichtingen (controles) in. Het Belgisch Staatsblad publiceert jaarlijks een lijst van de sociale secretariaten. De werkgevers kunnen bij de Directie Inspectie van de RSZ een afschrift van deze lijst aanvragen.
  • de sociale dienstverrichters: zij zijn niet erkend door de minister en genieten niet de voorrechten die gelden voor de erkende sociale secretariaten. Zij mogen evenmin de titel 'sociaal secretariaat' gebruiken of de sociale bijdragen innen zoals de erkende sociale secretariaten.

 

De kwaliteitsbarometer

Met de publicatie van een koninklijk besluit op 20 februari 2017, is de kwaliteitsbarometer voor de sociale secretariaten in werking getreden. Het opent eveneens de mogelijkheid om (met uitzondering dan van de financiële controle) niet erkende dienstverrichters in het systeem te trekken.

Het doel van het uitwerken van deze kwaliteitsbarometer is te beschikken over een positief instrument om het behandelen van de gegevens en de gegevensuitwisseling met de instellingen van Sociale zekerheid te verbeteren met het oog op een correcte berekening van de bijdragen en het garanderen van de sociale rechten van de werknemers.

Door de problemen in kaart te brengen is de sociale dienstverrichter in staat de nodige stappen te ondernemen tot aanpassing van zijn werkmethodes. De wederkerende kwaliteitscontroles geven de sociale dienstverrichter de mogelijkheid de vooruitgang te bewaken en te controleren.

De barometer is opgebouwd uit zes controledomeinen, die elk een specifiek aspect van de werking controleren. De zes controledomeinen zijn de volgende:

  • stilzwijgerscontroles
  • technische controles
  • financiële controles (enkel voor erkende sociaal secretariaten)
  • systeemcontroles op prioritaire anomalieën
  • systeemcontroles op niet prioritaire anomalieën
  • cross controles op de coherentie tussen de Dimona-aangiftes en de ingediende DMFA’s.

Een uitgebreide beschrijving van aandachtspunten om tot de kwaliteitsbarometer te komen, vindt u terug in het document Administratieve onderrichtingen in verband met de controles in het kader van de invoering van een kwaliteitsbarometer voor erkende sociale secretariaten.