Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijzondere bijdrage saldo mobiliteitsbudget

Een bijzondere bijdrage van 38,07 % ten laste van de werknemer is verschuldigd op het saldo. Dit moet enkel aangegeven worden wanneer het saldo uitbetaald wordt of zou moeten uitbetaald worden in het geval van een saldo '0' EUR, dus met een bijzondere bijdrage '0' EUR.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DMFA (en DmfAPPL) - Aangifte van de bijzondere bijdrage saldo mobiliteitsbudget

In DmfA, wordt de bijzondere werknemersbijdrage bijdrage saldo mobiliteitsbudget per werknemerslijn in het blok 90001 “bijdrage verschuldigd per werknemerslijn” als volgt aangegeven :

In het kwartaal dat dit saldo wordt uitbetaald aan de  werknemer, onder het werknemerskengetal 869 met type 0 met vermelding van het bedrag van de bijdrage.

Het bedrag van het saldo van het mobiliteitsbudget dat wordt uitbetaald aan de werknemer wordt aangegeven onder de DmfA-looncode 29 (of DmfAPPL-looncode 29) Indien het saldo gelijk is aan nul, wordt 0,00 vermeld.

Tezelfdertijd wordt het totale bedrag van het toegekende mobiliteitsbudget waar de werknemer recht op had, vermeld in de zone 01216 “Mobiliteitsbudget” van  het blok Tewerkstelling – Inlichtingen (90313).

Indien DmfA via web gebeurt, moeten dezelfde gegevens meegedeeld worden, maar wordt de bijdrage verschuldigd op het  saldo van het mobiliteitsbudget automatisch berekend.