Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Handleidingen

Hieronder vindt u alle beschikbare handleidingen van onlinediensten verzameld.

Aangifte sociale risico’s (ASR)

Geef een sociaal risico aan, wijzig uw aangiften en volg hun traject.

belgianIDpro

Vraag snel en veilig een INSZ aan om aangiften te doen voor niet-Belgische werknemers.

Consultatie facturen werkgevers

Erkend sociaal secretariaat? Bekijk voor aangesloten werkgevers de facturen uitgereikt door de RSZ.

DestHa

Configureer de routingparameters voor uw aangiften sociale risico’s (Uitkeringen).

DmfA – multifunctionele aangifte

Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.

e-Box

De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.

Ecaro

Ga na of u recht hebt op een bijdragevermindering of waarom u een foutmelding krijgt bij een aanvraag.

Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Zo gebruikt u Check Inhoudingsplicht om na te gaan of u een inhouding op factuur moet doen, en om een storting aan de RSZ voor te bereiden.

Mahis

Bekijk en beheer mandaten in verband met uw sociale administratie.

Pensioenkadaster

Doe maandelijks aangifte van de pensioenvoordelen die u uitbetaald hebt.

Publiato

Publieke sector - Geef een arbeidsongeval binnen de publieke sector aan bij Fedris.

Tijdelijke werkloosheid

Doe een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid vij de RVA.

Validatieboek

Vul het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A online in.