Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Handleidingen

Hieronder vindt u alle beschikbare handleidingen van onlinediensten verzameld.

Aangifte van werken

Doe aangifte van werken 30bis en 30ter.

Aangifte sociale risico’s (ASR)

Geef een sociaal risico aan, wijzig uw aangiften en volg hun traject.

Capelo

Vul loopbaandossiers van oveheidspersoneel aan, wijzig de gegevens of vul historische gegevens aan.

Consultatie facturen werkgevers

Erkend sociaal secretariaat? Bekijk voor aangesloten werkgevers de facturen uitgereikt door de RSZ.

DestHa

Configureer de routingparameters voor uw aangiften sociale risico’s (Uitkeringen).

DmfA – multifunctionele aangifte

Geef de loon- en arbeidstijdgegevens van werknemers aan, of wijzig een aangifte.

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Dien aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet in.

e-Box

De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming. U ontvangt er documenten van de instellingen van de sociale zekerheid.

Ecaro

Ga na of u recht hebt op een bijdragevermindering of waarom u een foutmelding krijgt bij een aanvraag.

Formulieren R – onlinedienst Rx

Raadpleeg de gegevens van een provinciaal of plaatselijk bestuur in het werkgeversrepertorium, of pas ze aan.

Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Zo gebruikt u Check Inhoudingsplicht om na te gaan of u een inhouding op factuur moet doen, en om een storting aan de RSZ voor te bereiden.

Mahis

Bekijk en beheer mandaten in verband met uw sociale administratie.

Pensioenkadaster

Doe maandelijks aangifte van de pensioenvoordelen die u uitbetaald hebt.

Student@work

Raadpleeg het aantal uren dat een student voor u mag werken tegen verminderde RSZ-bijdragen.

Tijdelijke werkloosheid

Doe een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid vij de RVA.

Validatieboek

Vul het controleformulier tijdelijke werkloosheid C 3.2 A online in.