Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Voorbeeldpagina - Naam van de onlinedienst

Info

Dit bericht maakt u attent op nieuwe of tijdelijke informatie over de onlinedienst, zoals een aanpassing aan het systeem of een actie die u moet ondernemen.

Waarschuwing
Dit bericht waarschuwt u voor storingen in de onlinedienst.

Inleiding tot de onlinedienst

Hier vindt u de basisinformatie over de onlinedienst. We leggen u uit waarvoor hij dient en voor wie hij bedoeld is. Als de onlinedienst uit verschillende onderdelen bestaat, zullen we hier ook aangeven welk onderdeel u voor welke taak gebruikt.
Als er meer informatie nodig is, vindt u die in het menu rechts, onder ‘Algemene info’.

Technische informatie

In deze rubriek vindt u de technische informatie die u nodig hebt om uw aangifte correct in te vullen. Het gaat gewoonlijk om glossaria en administratieve instructies. Eventueel zijn er ook ‘release notes’ die de laatste verbeteringen en aanpassingen aan de onlinedienst vermelden.
De technische informatie wordt elk kwartaal geüpdatet. Om een gearchiveerde versie te bekijken, selecteert u het gewenste kwartaal in de keuzelijst.